L’Europa pròxima i real: El paper dels parlaments autonòmics (I)

21 nov.

Sembla que quan parlem d’Europa ens queda molt lluny, molt difusa la idea i molt bé el ciutadà no sap com definir quines són les funcions, competències i què hi pintem en tot això de la Unió Europea. Possiblement, des de la mateixa institució no s’ha sabut explicar i difondre bé eixes funcions i objectius comuns, encara que també han tingut (tenim) els responsables d’ací per menystenir el fet europeu en el nostre quefer diari.

Tindre la bandera blava de les estrelles a les portes de les institucions i dins de les dependències oficials no és un fet simbòlic. Eixe emblema representa a 507 milions de persones, entre els quals estem les valencianes i valencians. Nosaltres hem votat a uns eurodiputats però, a més a més, tenim altres conductes de representació i de fer que s’escolte la nostra veu i fer efectiva la nostra participació en eixe procés col·lectiu que pot tindre més efectes positius que negatius en les nostres vides si ho fem bé.

El parlament és la institució de poder i de representació de la sobirania popular, d’on naix el poder legislatiu en els Estats de Dret Socials i democràtics que conformem la UE. I a tot Europa, on en quasi la majoria d’Estats membres, existixen els parlaments anomenats regionals, ací autonòmics. És, sens dubte, la representació del poder més directa i pròxima a la ciutadania i els parlaments autonòmics volem potenciar eixe paper actiu al si de la UE. Fa poc, ho manifestàrem públicament en l’assemblea de la Conferència de Presidències de Parlaments Autonòmics (COPREPA), on s’aborden temes de l’Estat que ens afecten i també es parla, i molt, d’Europa i les seues polítiques.

La propera setmana, els representants dels parlaments autonòmics i regionals de tot Europa serem a Varese (Lombardia), en la reunió de la CALRE, organisme que ens integra a totes les assembles legislatives més properes a la ciutadania. Volem participar activament en la construcció d’Europa i per això volem que se’ns tinga més en compte i que es potencie el paper de la CALRE i del Comitè de les Regions, comptant amb els parlaments locals.

Tenim molts reptes comuns, alguns ja existents com l’envelliment de la població europea, la crisi dels refugiats, la seguretat i d’uns altres més nous però no menys preocupants, com el Brexit. Els parlaments autonòmics anem amb una veu única, perquè representem una gran pluralitat política i territorial i som conscients de la necessita d’anàlisi i d’acció que reclamen temes comuns com estos.

Els dies 24 i 25 de novembre podem demostrar que, encara que vivim en una realitat global, podem participar des de baix cap a dalt en la presa de decisions i en la formulació de solucions als problemes que ens afecten. Vista eixa oportunitat, vos propose seguir analitzant eixes propostes i eixos reptes estos dies amb uns altres articles.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter