Presentació Acta Curiarum Regni Valentiae

21 març

El passat 10 de març, presentàrem el primer llibre de la col·lecció sobre les actes de les Corts forals valencianes. Un projecte ambiciós i molt interessant. Compartisc amb vosaltres el meu discurs de cloenda de l’acte de presentació. Senyores i … Read More »